Prislista         

En kubik stjälpt mått 30 cm
Björk 700 kr     (slut för säsongen)
Löv 670 kr        (slut för säsongen)
*Se bild 1 & 3

En kubik travat mått 50 cm
Löv 850 kr        (slut för säsongen)
*Se bild 2                     

Prislista frakt
Personbil & kärra 120 kr/mil   
Traktor & vagn 240 kr/mil
Lossning per pall 23 kr

*Alla angivna priser är inkusive moms