Prislista         

En kubik stjälpt mått 30 cm
Björk 700 kr (slut för säsongen)
Löv 670 kr 
*Se bild 1 & 3

En kubik travat mått 50 cm
Löv 850 kr
*Se bild 2                     

Prislista frakt
Personbil & kärra 96 kr/mil   
Traktor & vagn 192 kr/mil
Lossning per pall 18 kr

*Alla angivna priser är inkusive moms